Κτήμα Εύοινος

από το 1888

Η φιλοσοφία του οινοποιείου πηγάζει από την φύση, την απλότητα, και την διαχρονικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Αττική Γη που φιλοξενεί τους αμπελώνες.

ΟΙΝΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στο χώρο του οινοποιείου γίνονται οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις με δοκιμασία όλων των κρασιών του κτήματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ